CONTLIFT CONTAINER MOVER

Contlift containermover är en maskin för att lyfta och flytta containers i hamnar och på industrier.
}

Snabb & säker koppling till containern

Hastighet upp till 25 km/tim

Robust konstruktion med låga driftskostnader

Stark konstruktion som stegvis förbättrats med hjälp av synpunkter från brukare
Z

Typiska användningsområden

  • Transportera containers till och från kajkranar
  • Ta containers till och in i magasin för lastning/lossning
  • Lyfta containers på och av landsvägsfordon

CONTLIFT MOVER GÖR JOBBET

Contlift containermover är en maskin för att lyfta och flytta containers i hamnar och på industrier. Den kopplas till en terminaltraktor och alla funktioner styrs av föraren från en manöverlåda i hytten.

Det finns ett antal standardmodeller att välja på, och utöver detta kan även anpassning till speciella kundönskemål erbjudas. Eftersom terminaltraktorn lätt kan kopplas bort och användas för andra ändamål om Contlift inte behövs hela tiden, är det ett mycket kostnadseffektivt alternativ för containerhantering. Dessutom är det ett driftssäkert system för containerhantering med låga drifts- och underhållskostnader.

Se gärna vår video med en Contlift i arbete.

En bild säger mer än 1000 ord, en film ännu mer. Se filmen här..

Nordic Bulkers AB använder Contlift mover för att transportera containers från järnvägsanslutningen till produktionsanläggningen.

Fråga oss om smarta sätt att hantera lyft & flytt av containers!

Nöjda kunder är vår viktigaste uppgift

Vi har mer än 20 års erfarenhet av Contlift Container Movers vilka vi använder internt för flytt av containrar i hamnen. Contlift är en snabb, kostnadseffektiv och pålitlig lösning som vi varit väldigt nöjda med.

Kent Rusten

Mälarhamnar AB

Containermovern Contlift T20-40 av CCH AB har så långt använts i 4 år. Den har hela tiden fungerat till vår belåtenhet, inga större reparationer har varit nödvändiga.

Magnus Johnson

Älvsborg RoRo AB

Sammanlagt sju Contlift T20-40 HL köptes och levererades av oss till olika kunder för användning i England och Mellanöstern. Så vitt jag vet fungerade maskinerna väl på sina håll och till de olika operatörernas belåtenhet.

Ingo W Behrendt

Plan Handling Systems Ltd

Jag vill uttrycka min personliga uppskattning för ”Contlift Containerhanterare”. Vi använder för närvarande två av dessa maskiner, en som är ganska gammal och en annan som förvärvades så nyligen som i februari 2019. Dessa maskiner är en idealisk och kostnadseffektiv lösning för att hantera containers i små till medelstora verksamheter.
En av de mest attraktiva anledningarna för att använda denna typ av maskin och den huvudsakliga anledningen till att jag personligen rekommenderar dem är de mycket låga drifts- och underhållskostnaderna. År efter år har vi erfarit exceptionell driftssäkerhet på denna utrustning och har ingen avsikt att byta ut vad som fungerar så bra för oss.

Dave Haines

Operations Director, Seacon (SG) Ltd

Urval av kunder